Thông báo học phí

TB học phí HK2 khóa 16 đợt nhập học 5, 6, 7 – Hệ THCS & THPT

14 Th12 2023

TB học phí HK2 khóa 16 – nhập học đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6 – hệ VB2

01 Th12 2023

TB học phí HK6 khóa 15 – nhập học đợt 1, 2, 3 – hệ THCS (2,5 năm)

01 Th12 2023

TB học phí HK5 khóa 15 – Nhập học đợt 4, 5 – Hệ THCS 2,5 năm

14 Th11 2023

TB học phí HK2 khóa 16 – nhập học đợt 3, 4 – Hệ THPT & THCS

04 Th11 2023

TB học phí HK1 chương trình VHPT rút gọn nhập học đợt 1,2,3,4,5,6 hệ THCS

16 Th10 2023

Hướng dẫn thủ tục giảm phí ngành học thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

14 Th9 2023

TB Học phí HK4 khóa 15 – nhập học đợt 6,7,8,9 – hệ THCS & THPT

11 Th9 2023

TB Học phí HK2 khóa 16 – nhập học đợt 2 – Hệ THCS & THPT

11 Th9 2023

TB thu học phí lớp 11 học kỳ 1 – Văn hóa phổ thông 7 môn năm 2023 – 2024

03 Th8 2023

Tb học phí học kỳ 5 – khóa 15 – đợt 1 hệ THCS

01 Th8 2023

TB Học phí học kỳ 5 – khóa 15 – Đợt 2,3 hệ THCS

01 Th8 2023

TB Học phí học kỳ 2 – Khóa 16 – Đợt 1

01 Th8 2023

Thông báo học phí HK6 – khóa 14, nhập học đợt 5-6-7 | Hệ THCS

11 Th7 2023

Thông báo học phí HK4 – Khóa 15, nhập học đợt 4-5 | Hệ THPT – THCS

11 Th7 2023

TB học phí HK3 khóa 15 nhập học đợt 6;7;8;9

16 Th5 2023

Thông báo học phí HK6 khóa 14, nhập học đợt 3-4, hệ THCS

04 Th4 2023

TB thu học phí HK4 khóa 15 đợt nhập học 2-3, hệ THCS & THPT

28 Th3 2023

TB Học phí HK5 khóa 14 nhập học đợt 5 & 6 & 7 – Hệ THCS

02 Th3 2023

TB học phí HK3 khóa 15 nhập học đợt 4 & 5

21 Th2 2023

TB Học phí HK4 khóa 15 đợt 1 – hệ THCS & THPT

21 Th2 2023

TB Học phí HK6 khóa 14 nhập học đợt 1 & 2 – hệ THCS

21 Th2 2023

TB Học phí HK2 Khóa 15 nhập học đợt 8 & 9

02 Th2 2023

TB thu học phí lớp 10 HK2 văn hóa phổ thông 7 môn năm học 2022 – 2023

06 Th1 2023

TB Thu học phí HK2 khóa 15 đợt nhập học 6 & 7

01 Th12 2022

TB Thu học phí HK5 khóa 14 nhập học đợt 3 & 4 – Hệ THCS

01 Th12 2022

Thông báo thu HP HK3 khóa 15 đợt nhập học 2&3

25 Th11 2022

Thông báo học phí HK4 khóa 14 – nhập học đợt 5;6;7 – Hệ THCS, THPT

01 Th11 2022

Thông báo HK HK5 khóa 14 nhập học đợt 1 & 2 – Hệ THCS

18 Th10 2022

Thông báo HP HK2 khóa 15 nhập học đợt 4 & 5

18 Th10 2022

Thông báo HP HK3 khóa 15 nhập học đợt 1

18 Th10 2022

Thay đổi mức thu học phí các lớp VHPT đào tạo 7 môn năm học 2022 – 2023

06 Th9 2022

Thay đổi và thu bổ sung học phí lớp 10 HK1 VHPT 7 môn năm học 2022 – 2023

06 Th9 2022

Thông báo thu học phí lớp 10, HK1 văn hóa phổ thông 7 môn năm học 2022 – 2023

15 Th8 2022

Thông báo học phí HK2 khóa 15 – nhập học đợt 3

12 Th8 2022

Thông báo thu học phí HK4 khóa 14, nhập học đợt 3-4 hệ THPT&THCS

30 Th7 2022

Thông báo HP Khóa 14 – HK3 nhập học đợt 7

11 Th7 2022

Thông báo HP HK6 Khóa 13 đợt nhập học 6 & 7

11 Th7 2022

Thông báo học phí HK2 – khóa 15 nhập học đợt 2

28 Th6 2022

Thông báo HP HK6 khóa 13 đợt nhập học 1,2,3,4,5 – Hệ THCS

14 Th6 2022

Thông báo HP HK4 khóa 14 đợt nhập học 1,2 – Hệ THCS, THPT

14 Th6 2022

Thông báo HP HK3 khóa 14 đợt nhập học 5,6

14 Th6 2022

Thông báo miễn lệ phí CSVC khóa 12,13,14 (Cs Gò Vấp)

09 Th5 2022

Thông báo HP HK2 khóa 15 nhập học đợt 1

25 Th4 2022

Thông báo học phí HK3 khóa 14 đợt nhập học 3,4

28 Th3 2022

Thông báo học phí HK5 khóa 13 nhập học đợt 6,7

10 Th3 2022

Thông báo học phí HK2 khóa 14 nhập học đợt 7

10 Th3 2022

Thông báo HP HK2 khóa 14 đợt nhập học 5,6

14 Th2 2022

Thông báo HP HK3 khóa 14 đợt nhập học 1,2

14 Th2 2022

Thông báo HP HK5 khóa 13 đợt 1,2,3,4,5 hệ THCS

14 Th2 2022